Over Ecotec


Over Ecotec

In 2005 startten we met Ecotec Natuurverven omdat we merkten dat er nood was aan meer ecologische verfproducten op de Belgische markt. Doelbewust hebben we gekozen om met slechts één fabrikant samen te werken, met name Ecotec Naturfarben GmbH uit Duitsland. Dit was bijna een logische keuze; Ecotec Naturfarben is één van de pioniers van natuur- of ecologische verven en heeft binnen de natuurverfwereld een degelijke reputatie opgebouwd. Daarnaast hebben zij een duidelijke visie die ons wel aansprak : de mens en het milieu staan centraal in heel hun aanpak. Soms durven zij ook pragmatisch te zijn en eigenzinnige keuzes te maken die afwijken van de visie die anderen op natuurverven hebben, maar steeds komt het erop neer dat zij dit doen omdat de gebruiker, het milieu en het product centraal staan in hun benadering.


Wij en onze doelstelling

Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat de solventen, acrylaten, en weekmakers, die in vele traditionele verven verwerkt worden, zwaar wegen op zowel onze gezondheid als op het milieu. De traditionele verfindustrie werkt eraan, maar heeft nog een lange weg af te leggen.

Daarom hebben wij er ons doel van gemaakt om u hoogstaande, decoratieve producten aan te bieden die gezonder en veiliger zijn voor u en uw omgeving. De Ecotec producten worden gekenmerkt door een bijzonder zorgvuldige keuze van de gebruikte grondstoffen en door het toepassen van minimale chemische veranderingsprocessen tijdens de productie. Tegelijkertijd zijn het producten waarvan de eigenschappen en gebruiksvriendelijkheid dermate geoptimaliseerd werden dat zij ook geschikt zijn voor de professionele gebruiker. Naast de hoge kwaliteit van de Ecotec producten kijkt de fabrikant er op toe dat er nooit enig gevaar bestaat voor de gebruiker of het milieu, dit zowel tijdens de fabricage, het gebruik, of bij de afvalverwerking.

Wij volgen verder een politiek van totale openheid met betrekking tot de samenstelling van onze producten. U kunt voor elk van onze producten nagaan wat de samenstelling van onze producten is want al deze gegevens zijn terug te vinden op de wikkel van elk product.


Wij en natuur- verf

De term Natuurverf of ecologische verf bestaat uit twee delen, naast het eerste deel “natuur” of ecologisch is er nog een zeer belangrijk deel, met name verf. Hier durven wij te stellen dat onze producten zich ook zeer sterk profileren. Onze producten worden in Duitsland gefabriceerd en zijn het resultaat van meer dan 25 jaar onderzoek, waarbij niet enkel naar het ecologische aspect werd gekeken maar ook nadruk werd gelegd op de technische kenmerken. Onze muurverven behoeven bijvoorbeeld geen primers daar ze zeer sterk hechten, vullen en dekken. Dit is een belangrijk punt voor de schilder die zijn werktijd kan inkorten en daardoor een betere prijszetting kan hanteren. Ook de doe-het-zelver kan met een laagje minder een mooi resultaat bekomen.

Aspecten zoals dampdoorlatendheid, vochtregulerend karakter (voor de leemverf) zijn sterke pluspunten die vochtafzetting, condensatie- of schimmelvorming, die in vele woningen optreedt, mee helpen voorkomen of bestrijden. Daarnaast zorgen de pigmenten die op de lichtintensiteit en lichttype reageren voor een zeer grote kleurenrijkdom. Met Ecotec natuurverf geschilderde leefruimtes stralen hierdoor meer warmte uit en zorgen zo voor een aangenamer leefklimaat.